طلبه ی با بصیرت جهاد را جدا از علم نمی داند خدایا مجاهدمان کن تا تخصص طلبگیمان مسیر جهادمان را هموار نماید.

اشتراک گذاری این مطلب!

موضوعات: سخنی با طلبه ها
[شنبه 1395-09-20] [ 12:32:00 ب.ظ ]